EVO Visits

Med dette verktøyet kan du studere hvordan kapasiteten på ditt senter utnyttes. Du kan se hvilke dager og tidsintervaller som er de mest besøkte og hvilke som er de minst besøkte. På den måten kan du planlegge dine treningstidspunkter etter dine ønsker. Noen ønsker å trene når det er mye folk, andre når det er lite – det er opp til deg!

1) Velg senter, 2) velg en dag hele dagen, eller 3) alle dager hele dagen, eller 4) alle dager et bestemt tidsintervall.

Besøksstatistikken er hentet fra perioden 29.07.2020 til 12.08.2020.